Thursday 7th March
9am-5pm

Dydd Iau 7 Mawrth
9-5


This event has now passed.

Please see our website; www.constructionfutureswales.co.uk for future events.

Kind Regards,

Construction Futures Wales Team. 


Mae’r digwyddiad hwn nawr wedi’i gynnal.’

Gweler ein gwefan i gael gwybodaeth www.dyfodoladeiladucymru.co.uk am ddigwyddiadau yn y dyfodol. 

Cofion gorau,

Tîm Dyfodol Adeiladu Cymru.